Reviews van deze auteur

Allerzorg vindt cliënt vooral een planningsprobleem

Kwaliteit van de zorg is net roulette. Je weet nooit wie er komt, wanneer of wat ze doen. Communicatie onderling is sterk persoonsafhankelijk. Sociale vaardigheden van vooral jongeren laten sterk te wensen over. ( binnenkomen end dan zeggen : naar bed, naar bed). Klachtenprocedures worden niet nageleefd of zelfs niet bevestigd.

Sterke punten
Wondverpleegkundige hulp

Zwakke punten
Organisatle, communicatie, planning, nakomen zorgplan.