Reviews van deze auteur

De meest slechte thuiszorg van Noord Holland

Review over Omring Thuiszorg

Van 1999 tot 2011 thuiszorg van Omring, die door huisarts was ingeschakeld, gehad. Tijdens revalidatie van een jaar alleen in het weekeinde. Vanaf het eerste moment problemen met zorgverleners die niet goed weten hoe om te gaan met client maar ook niet met de partner als mantelzorg. Meestal weten zij niet hoe respectvol te gedragen en zijn niet bewust dat ze conflicten uitlokken. Daarmee creëren zij veelal onrust in de thuissituatie en spanningen. Na veel aandringen van mijn partner, die zeer vaak de zorg moest overnemen als mantelzorg omdat Omring daarin tekort schoot of liet afweten, ben ik overgestapt naar Evean Thuiszorg. Zie mijn review bij Evean.

Sterke punten
Geen

Zwakke punten
-Geen deskundigheid in verzorgen van mensen met lichamelijke handicap,
-Zorgverleners kunnen niet respectvol omgaan met cliënten,
-Zorgverleners zijn afwachtend in handelen,
-Nalatig in behandelen van klachten,
-Zorgverleners hebben geen adviserend vermogen om oplossingen aan te dragen, al dan niet doorverwijzen,
-Inadequate management.

De beste thuiszorg instelling van Noord Holland

Review over Evean

Deze organisatie was een redder in nood na jaren problemen met nalatige zorg van Omring. Na 1 telefonisch verzoek super snel gehandeld om de zorg over te nemen. Deze organisatie heeft gespecialiseerd zorgverleners op elk gebeid van zorgverlenen in de thuissituatie, die tevens zeer veel aandacht en inlevingsvermogen hebben en alle tijd voor je nemen die je nodig hebt. Daarbij is hun zeer zorgvuldig handelen en adequate communicatie hun meest uitblinkende toegevoegde waarde in de thuiszorg branch.

Sterke punten
-Pro-actief handelen ten behoeve van cliënten,
-Efficiënte communicatie, zowel intern als met client en andere betrokken partijen,
-Elk zorgverlener is even betrokken en aandachtig,
-Bij elk verzoek zeer adequaat handelen,
-Nemen klachten snel in behandeling en komen met oplossingen die kwaliteit van leven van client verbeteren,
-Ieder zorgverlener is critisch in handelen, niet alleen ten opzichte van eigen functioneren maar ook naar hun collega's.

Zwakke punten
Tot op heden nog geen zwakke punten geconstateerd.

reacties: