Reviews van deze auteur

Huishoudelijke hulp

De planning over indeling medewerkers huishoudelijke hulp kan beter

Sterke punten
De ongeveer 20 verschillende medewerkers die ik heb gehad door ziekte vaste kracht zijn allemaal aardig en bezorgzaam overgekomen. Maar de planning laat te wensen over.

Zwakke punten
Beloven hulp die niet komt. Organisatorisch laat men nog wel een steekje vallen. Communicatie naar medewerksters van het bedrijf kan beter.