Reviews geschreven door Riek Kerkhof (66906)

Buurtzorg - Klachtenbehandeling Buurtzorg Nederland vol leugen

0

Review:
Mijn man is 5 aug.overleden. Ik heb een klacht ingediend over het gevecht om professionele hulp, omdat ik 9 mei een PTZ verklaring kreeg van het Meander Ziekenhuis in Amersfoort. Er werd me duidelijk gemaakt dat ik de zorg niet allen aan zou kunnen. Dat werd zoals u kunt lezen “ Buurtzorg Bunnik een nachtmerrie” Het antwoord was , dat ik geen hulp accepteerde, want ik wilde privacy. Een grote leugen.De brief aan Achmea eind mei heb ik in mijn bezit, waardoor ik dat kan bewijzen. Pas eind mei kreeg ik na flinke woordenwisselingen minimale hulp. Je bent al zeer verdrietig en dan wordt je ook nog zo afschuwelijk behandeld.

Sterke punten:
Geen

Zwakke punten:
Ook nog leugenaars


Riek Kerkh beveelt Buurtzorg NIET aan bij vrienden/bekenden

Buurtzorg - Buurtzorg Bunnik een nachtmerrie

0

Review:
De eerst 3 maanden geen klachten over Buurtzorg Bunnik, maar toen mijn man een PTZ verklaringkreeg werd het een regelrecht gevecht met Buurtzorg. Ze weigerden een professionele verpleegster in te schakelen. Ik moest dacht en nacht voor mijn man klaarstaan. Vaak 10 keer per nacht van de bank af. Ik sliep in dehuiskamer op de bank. Na een maand en veel ruzie met Buurtzorg en Max vandaag en de verzekering ingeschakeld te hebben kreeg ik 4 uur per week. Na een week weer met veel tramelent kreeg ik 5 uur 5dagen per week. Mijn huisarts belde Buurtzorg en de verpleegkundige zei doodleuk: “ Is die man wel zo ziek.”de week erop ging ik door mijn rug en kon amper nog lopen. Toen moesten ze wel 5 dagen per week van 23:00 tot 11:00 geven. In de weekenden verzorgde mijn dochter mijn man. Ook werd door meerdere verpleegkundigen gezegd, dat mijn zoon en dochter maar onbetaald verlof moesten nemen om de zorg op te nemen. De nachtverpleegkundige was steeds dezelfde en die raakte oververmoeid en wilde meer lorazepan. Had ik dat maar niet toegestaan. Hij was nog mobiel en teveel lorazepan veroorzaakt spierzwakte, dat vertelde de huisarts de dag voor hij overleed. Hij is namelijk overleden door te vallen. Hij zakte door zijn benen. Eerst overdag en toen ‘s nachts, omdat de nachtzuster niet wakker was. Ook wilde Buurtzorg de huisartsenpost niet bellen. wij waren te lastig en wilden niet naar hen luisteren. De dienstdoende huisarts nam contact op met onze huisarts en kwam direct. Zo ook toen Buurtzorg en die wilde klagen over ons, maar werd door de arts de mond gesnoerd. Hij maakte duidelijk dat mijn man niet zoveel lorazepan had mogen hebben. Niet de kanker, maar teveel lorazepan werd zijn dood.

Sterke punten:
Geen

Zwakke punten:
Autoritair, geen 24 uurs zorg willen bieden, bemoeiziek, je willen behandelenals een onmondig kind, geen oog voor de patiënt, hardvochtig, slordig met verzorging van suprapubisch katheter, respectloos, luisteren niet

Riek Kerkh beveelt Buurtzorg NIET aan bij vrienden/bekenden

Reacties geschreven vanaf dit IP-adres

Datum: 2 oktober 2018

Geschreven door: Riek Kerkhof-Willems

Reactie op: Slechte zorglevering, geen communiatie, slordige dossiers

Ik heb Buurtzorg ervaren als een schandelijke organisatie. De professionaliteit is ver te zoeken en zelfs met een PTZ verklaring wenste Buurtzorg geen hulp te bieden, terwijl ik daar recht op had. Ja ze wilden wel een paar keer per dag komen kijken. Ik kreeg pas na een maand hulp, toen ik met zware rugklachten te kampen had. Ik gad nachthulp nodig, die daadwerkelijk wakker bleef , maar de nachthulp moest aanwezig zijn van 11 uur in de avond tot 11 uur 's ochtends . Dat houdt geen mens vol. Er gaat nog een klacht naar de klachtencommissie en ik wil dit landelijk aan de kaak stellen. Er werd zelf geopperd dat mijn dochter maar onbetaald verlof moest nemen. Ze zou haar baan dan kwijt zijn geraakt. Ik vraag me echt af of de verpleegkundigen van Buurtzirg wel echt professioneel zijn. Waarvoor betalen we torenhoge ziektekosten premie om de zakken van Buurtzorg te vullen. Mijn man is zelfseerder overleden door de slechte behandeling van Buurtzorg.